Organizacja

Punkt przedszkolny czynny przez cały rok (bez przerwy wakacyjnej), 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 17.30.
Wyżywienie w formie cateringu, z firmy Gastrohouse z Wejherowa.

Oferta:

Proponowana oferta skierowana jest do rodziców, którzy świadomie i efektywnie pragną kierować edukacją swojego dziecka, dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości. W ramach oferty przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku następujących form edukacji:
Działalność edukacyjną opieramy na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, w tym:

 • Analizujemy postępy i rozwój każdego dziecka
 • Jesteśmy otwarci na różność i różnorodność
 • Stwarzamy warunki do wspólnej i zgodnej zabawy
 • Kształtujemy emocje konieczne do racjonalnego radzenia sobie w trudnych i nowych sytuacjach
 • Obieżyświat, czyli podróż po ciekawych Zakątkach

Wykorzystujemy różne metody i formy aktywizacji:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • Metoda ta ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia siły i sprawności, współdziałania z drugą osobą.
 • Pedagogika zabawy- Klanza.
  Celem jest wzbogacenie form pracy w grupie, umożliwienie aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie.
 • Program dla najmłodszych „Od piosenki do rysunku” – Metoda Dobrego Startu 
Założeniem tej metody jest wszechstronny rozwój psychoruchowy dziecka. Dziecko łącząc różne rodzaje aktywności śpiewa, słucha, rysuje, dotyka, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe.
 • Dziecięca matematyka wg prof. Edyty Gruszczyk- Kolszczyńskiej.
  Zaletą tej propozycji jest uwzględnienie emocji dzieci, poprzez te zajęcia doskonalą umiejętności matematyczne i uczy się pokonywać trudności.
 • „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” M. Zatorska, A.Kopik
  Założeń pedagogiki Montessori (rozwijanie samodzielności i samoobsługi wśród 
dzieci podczas pobytu w przedszkolu)

Współpracujemy z:

Szkołą Językową „Języki dla Wiercipiętów” (język angielski)
Akademia Ruchu Just Dance Kids (rytmika i taniec)
Sportowcami (zajęcia z piłką, JUDO)
Specjalistami (logopeda, psycholog dziecięcy)

Zajęcia w naszym przedszkolu:

 • Język angielski
 • Zajęcia plastyczne ( codziennie)
 • Zajęcia ruchowe metodą W. Sherborne
 • Kółko przyrodnicze ( raz w tyg.)
 • Kółko matematyczne wg metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Kółko „Logika dla najmłodszych”
 • Rytmika ( 2x tyg.)
 • Bajkoterapia
• Dogoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Gimanstyka korekcyjna i JUDO
 • Spotkania z książką
 • Przedstawienia teatralne
 • Logopedia na wesoło, gimnastyka buzi i języka
 • Opieka psychologa (według potrzeb)

Grupa terapeutyczna – start wrzesień 2016!
Zapraszamy dzieci z orzeczeniem od niepełnosprawności.
 Planowana liczebność grupy: 5-8 dzieci.
 Zajęcia indywidualne i grupowe z pedagogiem specjalnym oraz specjalistami.

Oferta:

Tworzymy warunki umożliwiające wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
w procesie kształcenia i wychowania.
Prowadzimy i rejestrujemy obserwacje dziecka w różnych sytuacjach.
Posługujemy się różnorodnymi narzędziami dydaktycznymi.
Wprowadzamy strategie terapeutyczne i ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze, koordynację wzrokowo- ruchową, umiejętności grafomotoryczne, rozumienie sytuacji społecznych oraz stymulujące zmysłów.
Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z rodzicami i innymi specjalistami 
w pracy z naszymi podopiecznymi.

Adaptacja:

W ramach adaptacji zapraszamy na 5 godz. wspólnej zabawy i możliwości zintegrowania się z grupą.