Kadra Przedszkola:

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
Nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
Nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje-
Przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.
Janusz Korczak

Anna Głuszyk-Zych

Stanowisko: Współwłaściciel Przedszkola, pedagog specjalny i nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni (kierunek: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe)
 • Uniwersytet Gdański (kierunek: pedagogika specjalna, specjalizacja: oligofrenopedagogika)
 • cykl szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera (Diagnoza i terapia dziecka – Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)
 • szkolenie z Metody Dobrego Startu (Polskie Towarzystwo Dysleksji)
 • szkolenie z Metody Terapii Behawioralnej (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym)
 • cykl szkoleń z zakresu prowadzenia terapii Metodą Krakowską (Centrum Metody Krakowskiej)
 • szkolenie z Grafomotoryki w pracy z dzieckiem w wieku szkolnym i przedszkolnym (Centrum Terapii Wyspa)
 • kurs z Sensoplastyki (wstęp do Sensoplastyki)

 

Mariola Jaszewska

Stanowisko: Współwłaściciel i Dyrektor Przedszkola, pedagog specjalny

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni (kierunek: Zarządzanie)
 • Uniwersytet Gdański (kierunek: pedagogika specjalna, specjalizacja: oligofrenopedagogika)
 • kurs w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”
 • Medyczne Studium Zawodowe przy Zespole Szkół Medycznych w Lednicy – technik fizjoterapii
 • cykl szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, w tym: Trening Umiejętności Społecznych (Diagnoza i terapia dziecka – Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)
 • szkolenie z Metody Terapii Behawioralnej (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym)
 • cykl szkoleń z zakresu prowadzenia terapii Metodą Krakowską (Centrum Metody Krakowskiej)

Dominika Kierszkowska

Stanowisko: Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni (kierunek: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną)

 

Agnieszka Koszła

Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Uniwersytet Gdański (kierunek: Pedagogika wczesnej edukacji, specjalizacja: terapia pedagogiczna/ licencjat)

 • Szkolenie z Dyscypliny w grupie przedszkolnej (Monika Sobkowiak – Pani Monia)

 • Kurs z Sensoplastyki, trener I stopnia

 • Trening Umiejętności Społecznych I stopnia (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)

 • Uniwersytet Gdański (w trakcie, kierunek: Psychologia dzieci i młodzieży/ magisterskie) 

Monika Łoniewska

Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Pedagogika: Terapia pedagogiczna ze wspomaganiem rozwoju dziecka- studia licencjackie SGGW w Warszawie
 • Pedagogika Pracy z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi- studia magisterskie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia terapeutycznego i środowiskowego dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi, studia podyplomowe- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 

Szkolenia:

 • Trener umiejętności społecznych I stopnia
 • Placówka inteligentna emocjonalnie- Instytut rozwoju emocji- roczny projekt edukacyjny
 • Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie” – Fundacja Synapsis
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem- Fundacja Synapsis
 • Mali właściciele wielkich mózgów. O neurobiologii wczesnego dzieciństwa- prof Marek Kaczmarzyk- Edukacja
 • Zmysły a odbiór świata. Integracja sensoryczna przedszkolaka- Edukacja
 • Dzieci z niepowodzeniami Edukacyjnymi w przedszkolu-Edukacj
 • a

Karolina Penkowska

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji, nauczyciel z pasją, terapeuta, Nauczyciel Montessori

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Uniwersytet Gdański (kierunek: Pedagogika, specjalizacja: wczesna edukacja z terapią pedagogiczną / licencjat)
 • Uniwersytet Gdański (kierunek: Pedagogika, specjalizacja : Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym/magister)
 • Centrum Szkoleniowe Montessori- roczny przedszkolny program nauki, obserwacji i praktyki w środowisku montessoriańskim z dziećmi od 2,5 do 6 lat/ Dyplom Nauczyciela Montessori)
 • Studium Prawa Europejskiego- kurs „Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu)

Specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu:

Ewa Tarasiuk

Stanowisko: Nauczyciel dyplomowany, pedagog – terapeuta

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza)
 • Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Gdańsku (kierunek: terapia pedagogiczna)
 • Centrum Edukacji Nauczyciela (kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika)
 • Centrum Terapii Autyzmu SOTIS (Trening Umiejętności Społecznych i komunikacyjnych dla osób z autyzmem)
 • Instytut Wspomagania Rozwoju Dzieci (Terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem)
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji (szkolenie – Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne)
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji (kurs specjalistyczny: Dysleksja rozwojowa – Teoria – Diagnoza – Terapia)
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji (kurs specjalistyczny: Metoda Dobrego Startu)

Aleksandra Klimowicz

Stanowisko: Logopeda

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (kierunek: logopedia z fonoaudiologią)
 • szkolenie z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia chorób neurozwyrodnieniowych
 • Kurs „LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”
 • Kurs „Wykorzystanie pracy ciała i masażu w terapii logopedycznej z dzieckiem z ASD
 • szkolenia z zakresu ćwiczeń logopedycznych stymulujących rozwój mowy dziecka
 • szkolenie z zakresu rozwijania komunikacji dzieci z autyzmem

Katarzyna Juszczyńska

Stanowisko: Pedagog specjalny i Terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (kierunek: terapia zajęciowa)
 • Uniwersytet Gdański (kierunek: pedagogika specjalna, edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń)
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (kurs kwalifikacyjny – Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej)
 • Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej (kurs Terapii Neurotaktylnej)
 • Rehastart (kurs Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne)

Magdalena Kwaśnik

Stanowisko: Psycholog, trener Treningu Umiejętności Społecznych

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Uniwersytet Gdański (kierunek psychologia) specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci  i młodzieży oraz organizacji, zarządzania i marketingu
 • Kurs pomocy specjalistycznej dzieciom z rodzin z problemem przemocy, uzależnienia od alkoholu organizowany przez fundację ETOH
 • Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia, w tym Trening Umiejętności Społecznych dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (Studio Psychologiczna Joanna Węglarz)
 • Szkolenie Kids’ Skills Dam radę i Jestem z Ciebie dumny organizowany przez CTSR (Centrum Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach)
 • W trakcie realizacji rocznego kursu z psychoterapią poznawczo-behawioralną organizowanego przez Zespół Gabinetów Psychoterapeutycznych „Poza Schematami”

 

Izabela Wiśniewska

Stanowisko: Psycholog – terapeuta

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie (kierunek: psychologia)
 • Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju (studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański)
 • Diagnostyka psychologiczna (studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański)
 • Ukończenie kursu szkoleniowego z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (Studio psychologiczne Joanna Węglarz)
 • Ukończenie kursu szkoleniowego z zakresu Terapii Ręki I i II stopnia
 • Udział w konferencjach naukowych i szkoleniowych (“Oblicza Autyzmu”, “Autyzm od wewnątrz”, “Fascynujące umysły – niezwykłe spotkania z osobami ze spektrum autyzmu”)
 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów (Poradnia “Tęcza” w Gdańsku)

Współpracujemy z:

Akademią Tańca i Animacji Just Dance

zajęcia z rytmiki, tańca i animacje,

Centrum Edukacji SmartLAB

warsztaty naukowe

Gabinetem Integracji Sensorycznej „ANISTO”

w zakresie diagnozy oraz zajęć z Integracji Sensorycznej

PRZEDSZKOLIADA.PL

Ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi na terenie Trójmiasta