Kadra Przedszkola:

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
Nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
Nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje-
Przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.
Janusz Korczak

W 2013r. w pobliżu lasu, na Grabówku powstał “Zielony Zakątek” – przyjazny dla każdego dziecka.

Ideą, która nam przyświecała od początku i nie zmieniła się przez wiele lat, było stworzenie miejsca w którym każde dziecko czuje się szczęśliwe, bezpieczne i pewne siebie,  a rodzice – spokojni, dumni i pewni, że podjęli dobry wybór wybierając naszą placówkę.

Ciesząc się znakomitą renomą i dużym zainteresowaniem rodziców 2021 r. czując potrzebę rozwoju przeniosłyśmy z małego lokalu do nowej lokalizacji przy ul. Kapitańskiej 47 w Gdyni.

W naszej nowej lokalizacji na przedszkolaki czekają:

Nasza Kadra to osoby zaangażowane w swoją pracę, gdzie wykształcenie idzie w parze z doświadczeniem, wiedza i pasją.

Anna Głuszyk-Zych

Stanowisko: Współwłaściciel Przedszkola, pedagog specjalny i nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni (kierunek: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe)
 • Uniwersytet Gdański (kierunek: pedagogika specjalna, specjalizacja: oligofrenopedagogika)
 • cykl szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera (Diagnoza i terapia dziecka – Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)
 • szkolenie z Metody Dobrego Startu (Polskie Towarzystwo Dysleksji)
 • szkolenie z Metody Terapii Behawioralnej (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym)
 • cykl szkoleń z zakresu prowadzenia terapii Metodą Krakowską (Centrum Metody Krakowskiej)
 • szkolenie z Grafomotoryki w pracy z dzieckiem w wieku szkolnym i przedszkolnym (Centrum Terapii Wyspa)
 • kurs z Sensoplastyki (wstęp do Sensoplastyki)

Mariola Jaszewska

Stanowisko: Współwłaściciel i Dyrektor Przedszkola, pedagog specjalny

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni (kierunek: Zarządzanie)
 • Uniwersytet Gdański (kierunek: pedagogika specjalna, specjalizacja: oligofrenopedagogika)
 • kurs w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”
 • Medyczne Studium Zawodowe przy Zespole Szkół Medycznych w Legnicy – technik fizjoterapii
 • cykl szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, w tym: Trening Umiejętności Społecznych (Diagnoza i terapia dziecka – Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)
 • szkolenie z Metody Terapii Behawioralnej (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym)
 • cykl szkoleń z zakresu prowadzenia terapii Metodą Krakowską (Centrum Metody Krakowskiej)

Dominika Kierszkowska

Stanowisko: Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni (kierunek: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną)

Agnieszka Koszła

Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Uniwersytet Gdański (kierunek: Pedagogika wczesnej edukacji, specjalizacja: terapia pedagogiczna/ licencjat)

 • Szkolenie z Dyscypliny w grupie przedszkolnej (Monika Sobkowiak – Pani Monia)

 • Kurs z Sensoplastyki, trener I stopnia

 • Trening Umiejętności Społecznych I stopnia (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)

 • Uniwersytet Gdański (w trakcie, kierunek: Psychologia dzieci i młodzieży/ magisterskie) 

Monika Łoniewska

Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Pedagogika: Terapia pedagogiczna ze wspomaganiem rozwoju dziecka- studia licencjackie SGGW w Warszawie
 • Pedagogika Pracy z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi- studia magisterskie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz wsparcia terapeutycznego i środowiskowego dziecka, w tym z zaburzeniami psychicznymi i neurorozwojowymi, studia podyplomowe- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Szkolenia:

 • Trener umiejętności społecznych I stopnia
 • Placówka inteligentna emocjonalnie- Instytut rozwoju emocji- roczny projekt edukacyjny
 • Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie” – Fundacja Synapsis
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis
 • Mali właściciele wielkich mózgów. O neurobiologii wczesnego dzieciństwa- prof Marek Kaczmarzyk – Edukacja
 • Zmysły a odbiór świata. Integracja sensoryczna przedszkolaka – Edukacja
 • Dzieci z niepowodzeniami Edukacyjnymi w przedszkolu – Edukacja

Sylwia Sielicka

Stanowisko: Nauczyciel edukacji przedszkolnej/ Nativ speaker języka angielskiego

Ukończone uczelnie:

 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. Wydział Nauk Społecznych .Przygotowanie pedagogiczne
 • Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni. Filologia angielska- studia zaoczne licencjackie
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Wydział Pedagogiczny. Tytuł magister. Specjalność praca socjalna
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa. Wydział Pedagogiczny. Tytuł licencjat. Specjalność animacja turystyki i rekreacji.
 • Technikum Gastronomiczne. Tytuł – Technik Technologii Żywienia

Ukończone kursy:

 • Kurs Nauczyciela Montessori. Program przedszkolny
 • Szkolenie dla Dziennego Opiekuna
 • Wychowawca na Obozach  i Koloniach

Specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu:

Ewa Tarasiuk

Stanowisko: Nauczyciel dyplomowany, pedagog – terapeuta

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza)
 • Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Gdańsku (kierunek: terapia pedagogiczna)
 • Centrum Edukacji Nauczyciela (kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika)
 • Centrum Terapii Autyzmu SOTIS (Trening Umiejętności Społecznych i komunikacyjnych dla osób z autyzmem)
 • Instytut Wspomagania Rozwoju Dzieci (Terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem)
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji (szkolenie – Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne)
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji (kurs specjalistyczny: Dysleksja rozwojowa – Teoria – Diagnoza – Terapia)
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji (kurs specjalistyczny: Metoda Dobrego Startu)

Katarzyna Juszczyńska

Stanowisko: Pedagog specjalny i Terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (kierunek: terapia zajęciowa)
 • Uniwersytet Gdański (kierunek: pedagogika specjalna, edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń)
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (kurs kwalifikacyjny – Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej)
 • Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej (kurs Terapii Neurotaktylnej)
 • Rehastart (kurs Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne)

Izabela Wiśniewska

Stanowisko: Psycholog – terapeuta

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie (kierunek: psychologia)
 • Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju (studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański)
 • Diagnostyka psychologiczna (studia podyplomowe, Uniwersytet Gdański)
 • Ukończenie kursu szkoleniowego z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (Studio psychologiczne Joanna Węglarz)
 • Ukończenie kursu szkoleniowego z zakresu Terapii Ręki I i II stopnia
 • Udział w konferencjach naukowych i szkoleniowych (“Oblicza Autyzmu”, “Autyzm od wewnątrz”, “Fascynujące umysły – niezwykłe spotkania z osobami ze spektrum autyzmu”)
 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów (Poradnia “Tęcza” w Gdańsku)

Anna Gorczyńska

Stanowisko: Asystent nauczyciela

Doświadczenie:

 • 4 lata pracy w żłobku jako pomoc nauczyciela i opiekun dzienny
 • 5 miesięczny staż- asystent nauczyciela w przedszkolu
 • 2,5 roczny staż pracy jako asystent nauczyciela w przedszkolu.

Praca z dziećmi to dla Pani Ani pasja 🙂

Aleksandra Klimowicz

Stanowisko: Logopeda

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (kierunek: logopedia z fonoaudiologią)
 • Szkolenie z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia chorób neurozwyrodnieniowych
 • Kurs „LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”
 • Kurs „Wykorzystanie pracy ciała i masażu w terapii logopedycznej z dzieckiem z ASD
 • Szkolenia z zakresu ćwiczeń logopedycznych stymulujących rozwój mowy dziecka
 • Szkolenie z zakresu rozwijania komunikacji dzieci z autyzmem
 • „Współpraca logopedy i ortodonty w kompleksowej terapii zaburzeń mowy”
 • „Picture Exchange Communication System – Poziom 1”
 • „Diagnoza i terapia autyzmu – poziom podstawowy”
 • „Od dźwięków do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”
 • „Wykorzystanie pracy ciała i masażu w terapii logopedycznej z dzieckiem z ASD”
 • „Słyszeć. Słuchać. Rozumieć. Jak pomóc dzieciom z ASD lepiej rozumieć mowę?”

Magdalena Miler

Stanowisko: Psycholog, trener Treningu Umiejętności Społecznych

Ukończone uczelnie i kursy:

 • Uniwersytet Gdański (kierunek psychologia) specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci  i młodzieży oraz organizacji, zarządzania i marketingu
 • Kurs pomocy specjalistycznej dzieciom z rodzin z problemem przemocy, uzależnienia od alkoholu organizowany przez fundację ETOH
 • Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia, w tym Trening Umiejętności Społecznych dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (Studio Psychologiczna Joanna Węglarz)
 • Szkolenie Kids’ Skills Dam radę i Jestem z Ciebie dumny organizowany przez CTSR (Centrum Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach)
 • W trakcie realizacji rocznego kursu z psychoterapią poznawczo-behawioralną organizowanego przez Zespół Gabinetów Psychoterapeutycznych „Poza Schematami”

Anna Brzezińska

Stanowisko: Terapeuta SI

Ukończona Uczelnia: Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek: Fizjoterapia

Ukończone Kursy:

 • Kompleksowy model postępowania fizjoterapeutycznego w pediatrii, organizator: PSONI „Koło” w Gdańsku
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat), organizator: Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 • PNF w Pediatrii, prowadzenie: Agnieszka Stępień, organizator: Reha+ 
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii, organizator: Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację  odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP pod patronatem Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska       
 • PNF podstawowy, prowadzenie: Attila Szabo, organizator: Reha+  
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy, organizator: Reha+
 • Terapia integracji sensorycznej II stopnia, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej  – uprawnienia do samodzielnej diagnozy i terapii Nr 3716.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne poziom I , organizator: Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Terapia integracji sensorycznej I stopnia, prowadzenie: Magdalena Okrzasa,
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo; organizator: Centrum Szkolenia Nauczycieli COMBIDATA w Sopocie
 • Kinesiology Taping kurs podstawowy, prowadzenie: Tomasz Senderek  
 • Masaż leczniczy II stopnia, prowadzenie: Maciej Dzierżanowski, organizator: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego 

Współpracujemy z:

Akademią Tańca i Animacji Just Dance

zajęcia z rytmiki, tańca i animacje,

Centrum Edukacji SmartLAB

warsztaty naukowe

Gabinetem Integracji Sensorycznej „ANISTO”

w zakresie diagnozy oraz zajęć z Integracji Sensorycznej

Mali Spryciarze

ogólnorozwojowe zajęcia sportowe

Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi na terenie Trójmiasta